Oferowane wsparcie

  • Kurs AUTOCAD- poziom podstawowy i zaawansowany- 88h dydaktycznych/grupę
  • Kurs PROGRAMOWANIE SERWISOWE – 120h dydaktycznych/grupę
  • Kurs KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE – 64h dydaktycznych/grupę

Szkolenia zakończone egzaminami zewnętrznymi. potwierdzających nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy:

– możliwość realizacji zajęć w dni tygodniowe lub weekendy

  • wyżywienie (poczęstunek, obiad)
  • materiały dydaktyczne
  • zwroty kosztów dojazdu (wyłącznie dla os. bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych)
  • szkolenia kończące się egzaminami zewnętrznymi potwierdzającymi nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji zawodowych