INSPIRES Sp. z o. o. wraz z Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew Poszyler realizuje projekt pt. Siła kwalifikacji ! dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020.

Okres realizacji : 01.09.2018 - 31.08.2019r

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia u osób dorosłych w wieku od 25lat  z woj. wielkopolskiego.z terenu ZIT AKO przez udział w kursach podwyższających ich poziom kształcenia i kwalifikacji